Laatu

MITÄ OVAT LAATUSERTIFIKAATIT JA MITEN NE NÄKYVÄT PÄIVITTÄISESSÄ TOIMINNASSAMME

Machinerylle on myönnetty Johtamisjärjestelmäsertifikaatti ISO 9001:2015 sekä ympäristöjärjestelmäsertifikaatti ISO 14001:2015. Laatusertifikaatit vaikuttavat jokapäiväiseen liiketoimintaamme monin eri tavoin. Ne antavat reunaehdot, joiden sisällä meidän tulee toimia sekä ohjaavat toimintaamme aina vain laadukkaampaan suuntaan. Laatujärjestelmämme myötä olemme sitoutuneet entistä vahvemmin jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ottaen huomioon kestävän kehityksen sekä sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet.

Laatu on vahvasti esillä liiketoiminnoissa päivittäin. Olemme sitoutuneet toimittamaan laadukkaita koneita ja laitteita asiakkaidemme tarpeisiin sekä huoltamaan heidän jo olemassa olevaa kone- ja laitekantaansa.

Kannustamme kaikkia yrityksemme työntekijöitä elinkaariajatteluun, jossa koneet tulee hyödynnettyä aivan niiden elinkaaren loppuun asti. Tämä elinkaariajattelu näkyy myös toimipisteissämme muun muassa komponenttien ja jätteiden kierrätyksen osalta. Olemme sitoutuneet ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn toiminnassamme. Pyrimme minimoimaan oman toimintamme ympäristökuormituksen. Tunnistamme ilmastomuutoksen tuomat riskit, mutta myös mahdollisuudet liiketoiminnallemme. Kehitämme tuoteportfoliotamme uuden ajan nykyteknologian mukaisien vähäpäästöisempien tuotteiden suuntaan.

Laatuun kuuluu vahvasti myös oman toimintamme seuranta ja sen prosessien kehittäminen. Tähän olemme luoneet erilaisia seurantaa helpottavia mittareita. Näitä mittareita kehitämme ja päivitämme tarvittaessa liiketoiminnan muutosten myötä. Yksi näistä mittareista on asiakastyytyväisyys. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille sydämen asia ja siihen tulemme aina panostamaan. Tavoitteenamme on taata asiakkaiden huolettomuuden lisäksi myös heidän tyytyväisyytensä. Vuoden 2019 yksi päätavoitteemme on oman osaamisemme lisääminen niin huollossa kuin myös myynnissä ja sen tukitoiminnoissa. Tulemme vielä tämän vuoden aikana laatimaan koulutussuunnitelman, jolla tähän tähdätään. Uskomme, että tyytyväinen ja asiansa osaava henkilöstömme on varmin tie kokonaisvaltaiseen laadukkaaseen toimintaan.

Laatusertifikaatti