Yleiselektroniikka-konserni laajentuu Ruotsiin ostamalla Putzmeister Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n

Yleiselektroniikka on allekirjoittanut 17.12.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa
PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n (”Yhtiöt”) koko osakekannan Yhtiöiden
toimitusjohtajalta ja omistajalta Richard Karlssonilta. Yhtiöt toimivat Putzmeisterin
betoniteollisuuden koneiden ja laitteiden sekä Sanyn maanrakennuskoneiden
edustajina Ruotsin markkinoilla. Yhtiöiden liikevaihto 31.8.2020 päättyvällä tilikaudella
oli noin 133 miljoonaa Ruotsin kruunua ja käyttökate noin 11,5 miljoona Ruotsin
kruunua. Yritysoston seurauksena Yleiselektroniikka-konserni muodostaa uuden
strategisen liiketoimintayksikön, joka palvelee betoniteollisuuden ja rakentamisen
asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Ehdollisena kaupan toteutumiselle, Richard
Karlsson nimitetään uuden liiketoimintayksikön johtajaksi ja Yleiselektroniikkakonsernin johtoryhmän jäseneksi 5.1.2021 alkaen.

”Olen erittäin tyytyväinen toteutetusta yritysostosta ja toivotan Yhtiöiden työntekijät lämpimästi
tervetulleeksi konserniimme ja Richard Karlssonin konsernin johtoryhmän jäseneksi. Tämä
yritysosto, laajentuminen Ruotsiin ja Putzmeister- ja Sany-yhteistyön vahvistaminen ovat
merkittäviä askeleita kasvupolullamme. Suomen markkinoilla Putzmeisteria edustava
Tornokone Oy ja Yhtiöt ovat tehneet läheistä yhteistyötä vuosikymmenten ajan ja olen
järjestelyn myötä luottavainen kykyymme vauhdittaa päämiestemme tuotteiden kasvua
Pohjois-Euroopassa. Uuden betoniteollisuuden tuotteiden ja rakentamisen alan asiakkaita
palvelevan strategisen liiketoimintayksikön myötä terävöitämme strategista fokustamme ja
parannamme liiketoimintojemme läpinäkyvyyttä sidosryhmillemme ja sijoittajillemme” sanoo
Yleiselektroniikka-konsernin toimitusjohtaja Kari Nerg.

Yleiselektroniikka-konsernin strategiset liiketoimintayksiköt yritysoston toteutuksen jälkeen
5.1.2021 alkaen ovat:

 • Yleiselektroniikka: elektroniikkateollisuuden komponenttien sekä mitta- ja
  testauslaitteiden myyntiin ja jakeluun erikoistunut yhtiö, joka palvelee asiakkaita
  Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa
 • Machinery: tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa sen päämiesten tuotteita, ratkaisuja sekä
  jälkimarkkinapalveluita teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin, ja
 • Uusi liiketoimintayksikkö: betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita Suomessa,
  Ruotsissa ja Virossa palveleva liiketoimintayksikkö, joka muodostuu Yhtiöistä, Suomen
  ja Viron markkinoilla Putzmeisteria edustavasta Tornokoneesta ja Machinery-liiketoimintayksikössä tällä hetkellä operoitavasta Sanyn Suomen ja Viron markkinoiden edustuksista.

Velaton kauppahinta (yritysarvo) on 65,0 milj. Ruotsin kruunua ja kauppahinta maksetaan
kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla Yleiselektroniikka Oyj:n 15 000 osakkeen
suuruinen suunnattu osakeanti Richard Karlssonille. Kauppa rahoitetaan velkarahoituksella ja
konsernin likvideillä varoilla. Kaupan on arvioitu toteutuvan 5.1.2021 ja Yleiselektroniikkakonserni konsolidoi Yhtiöt 1.1.2021 alkaen.

Kuvaus ostetuista liiketoiminnoista
PM Nordic AB,Putzmeister-edustus Ruotsissa, on betoniteollisuuden koneiden ja laitteiden
selkeä markkinajohtaja Ruotsin markkinoilla. Yhtiön tuoteportfolio kattaa Putzmeisterin
laadukkaat betonipumput, -asemat, käsittelylaitteet ja kuljetuskaluston sekä niihin liittyvät
varaosat ja tarvikkeet.
Kevällä 2020 perustettu Sany Nordic AB toimii Sanyn kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien
edustajana Ruotsissa. Sany-konserni, yksi maailman suurimmista maanrakennuskoneiden
valmistajista, on vuoden 2020 aikana tehnyt merkittäviä panostuksia myynnin kasvattamiseen
Euroopassa ja Sany Nordic AB on keväällä 2020 aloittanut Sanyn tuotteiden markkinoinnin ja
myynnin Ruotsin markkinoilla.
Yhtiöiden palveluvalikoima kattaa tuotteiden maahantuonnin, uusien ja käytettyjen koneiden
myynnin ja markkinoinnin ja laajat jälkimarkkinapalvelut. Yhtiöt työllistävät yhteensä 13
työntekijää niiden toimipaikat sijaitsevat Göteborgissa ja Tukholmassa, Ruotsissa.

Kauppaan liittyvä suunnattu osakeanti
Yleiselektroniikka maksaa kauppahinnasta arviolta 395.000 euroa laskemalla liikkeeseen
yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestettävässä suunnatussa osakeannissa
yhteensä 15.000 kappaletta Yleiselektroniikan uusia osakkeita Yhtiöiden toimitusjohtajan
merkittäväksi. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan käteisellä.
Suunnattu osakeanti toteutetaan Yleiselektroniikan hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 hallitukselle antaman
osakeantivaltuutuksen nojalla. Suunnattu osakeanti järjestetään Yleiselektroniikan strategiaa
tukevan yritysoston rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle
on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Uusien liikkeellelaskettavien
osakkeiden merkintähinta on 26,35 euroa osakkeelta, joka vastaa kaupan allekirjoituspäivää
edeltäneen viiden päivän kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki
Oy:n päälistalla.
Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet edustavat noin 0,58 prosenttia Yleiselektroniikan
osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet oikeuttavat
Yleiselektroniikan mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty
kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Uusia osakkeita tulee koskemaan 360 vrk
luovutusrajoitus niiden liikkeellelaskusta alkaen erikseen sovitun mukaisesti. Yleiselektroniikka
tulee hakemaan uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n
päälistalla samanlajisina sen vanhojen osakkeiden kanssa uusien osakkeiden
kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Espoossa, 17.12.2020
Yleiselektroniikka Oyj
Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Lue koko uutinen tästä

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514
PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB

Toimipisteiden ja henkilöstön yhteystiedot

Ota yhteyttä