Yleiselektroniikka-konserni laajentuu Ruotsiin ostamalla Putzmeister Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n

Yleiselektroniikka on allekirjoittanut 17.12.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n (”Yhtiöt”) koko osakekannan Yhtiöiden toimitusjohtajalta ja omistajalta Richard Karlssonilta. Yhtiöt toimivat Putzmeisterin betoniteollisuuden koneiden ja laitteiden sekä Sanyn maanrakennuskoneiden edustajina Ruotsin markkinoilla. Yhtiöiden liikevaihto 31.8.2020 päättyvällä tilikaudella oli noin 133 miljoonaa Ruotsin kruunua ja käyttökate noin 11,5 miljoona Ruotsin kruunua. Yritysoston seurauksena Yleiselektroniikka-konserni muodostaa uuden strategisen liiketoimintayksikön, joka palvelee betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Ehdollisena kaupan toteutumiselle, Richard Karlsson nimitetään uuden liiketoimintayksikön johtajaksi ja Yleiselektroniikkakonsernin johtoryhmän jäseneksi 5.1.2021 alkaen.

”Olen erittäin tyytyväinen toteutetusta yritysostosta ja toivotan Yhtiöiden työntekijät lämpimästi tervetulleeksi konserniimme ja Richard Karlssonin konsernin johtoryhmän jäseneksi. Tämä yritysosto, laajentuminen Ruotsiin ja Putzmeister- ja Sany-yhteistyön vahvistaminen ovat merkittäviä askeleita kasvupolullamme. Suomen markkinoilla Putzmeisteria edustava Tornokone Oy ja Yhtiöt ovat tehneet läheistä yhteistyötä vuosikymmenten ajan ja olen järjestelyn myötä luottavainen kykyymme vauhdittaa päämiestemme tuotteiden kasvua Pohjois-Euroopassa. Uuden betoniteollisuuden tuotteiden ja rakentamisen alan asiakkaita palvelevan strategisen liiketoimintayksikön myötä terävöitämme strategista fokustamme ja parannamme liiketoimintojemme läpinäkyvyyttä sidosryhmillemme ja sijoittajillemme” sanoo Yleiselektroniikka-konsernin toimitusjohtaja Kari Nerg.

Yleiselektroniikka-konsernin strategiset liiketoimintayksiköt yritysoston toteutuksen jälkeen 5.1.2021 alkaen ovat:

  • Yleiselektroniikka: elektroniikkateollisuuden komponenttien sekä mitta- ja testauslaitteiden myyntiin ja jakeluun erikoistunut yhtiö, joka palvelee asiakkaita Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa
  • Machinery: tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa sen päämiesten tuotteita, ratkaisuja sekä jälkimarkkinapalveluita teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin, ja
  • Uusi liiketoimintayksikkö: betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa palveleva liiketoimintayksikkö, joka muodostuu Yhtiöistä, Suomen ja Viron markkinoilla Putzmeisteria edustavasta Tornokoneesta ja Machinery-liiketoimintayksikössä tällä hetkellä operoitavasta Sanyn Suomen ja Viron markkinoiden edustuksista.

Velaton kauppahinta (yritysarvo) on 65,0 milj. Ruotsin kruunua ja kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla Yleiselektroniikka Oyj:n 15 000 osakkeen suuruinen suunnattu osakeanti Richard Karlssonille. Kauppa rahoitetaan velkarahoituksella ja konsernin likvideillä varoilla. Kaupan on arvioitu toteutuvan 5.1.2021 ja Yleiselektroniikkakonserni konsolidoi Yhtiöt 1.1.2021 alkaen.

Kuvaus ostetuista liiketoiminnoista
PM Nordic AB,Putzmeister-edustus Ruotsissa, on betoniteollisuuden koneiden ja laitteiden selkeä markkinajohtaja Ruotsin markkinoilla. Yhtiön tuoteportfolio kattaa Putzmeisterin laadukkaat betonipumput, -asemat, käsittelylaitteet ja kuljetuskaluston sekä niihin liittyvät varaosat ja tarvikkeet.
Kevällä 2020 perustettu Sany Nordic AB toimii Sanyn kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien edustajana Ruotsissa. Sany-konserni, yksi maailman suurimmista maanrakennuskoneiden valmistajista, on vuoden 2020 aikana tehnyt merkittäviä panostuksia myynnin kasvattamiseen Euroopassa ja Sany Nordic AB on keväällä 2020 aloittanut Sanyn tuotteiden markkinoinnin ja myynnin Ruotsin markkinoilla.
Yhtiöiden palveluvalikoima kattaa tuotteiden maahantuonnin, uusien ja käytettyjen koneiden myynnin ja markkinoinnin ja laajat jälkimarkkinapalvelut. Yhtiöt työllistävät yhteensä 13 työntekijää niiden toimipaikat sijaitsevat Göteborgissa ja Tukholmassa, Ruotsissa.

Kauppaan liittyvä suunnattu osakeanti
Yleiselektroniikka maksaa kauppahinnasta arviolta 395.000 euroa laskemalla liikkeeseen yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä järjestettävässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 15.000 kappaletta Yleiselektroniikan uusia osakkeita Yhtiöiden toimitusjohtajan merkittäväksi. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan käteisellä. Suunnattu osakeanti toteutetaan Yleiselektroniikan hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Suunnattu osakeanti järjestetään Yleiselektroniikan strategiaa tukevan yritysoston rahoittamiseksi, joten osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden merkintähinta on 26,35 euroa osakkeelta, joka vastaa kaupan allekirjoituspäivää edeltäneen viiden päivän kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla.

Uudet liikkeelle laskettavat osakkeet edustavat noin 0,58 prosenttia Yleiselektroniikan osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uudet liikkeelle laskettavat osakkeet oikeuttavat Yleiselektroniikan mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon sekä muuhun varojenjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Uusia osakkeita tulee koskemaan 360 vrk luovutusrajoitus niiden liikkeellelaskusta alkaen erikseen sovitun mukaisesti. Yleiselektroniikka tulee hakemaan uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla samanlaisina sen vanhojen osakkeiden kanssa uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Espoossa, 17.12.2020
Yleiselektroniikka Oyj
Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Lue koko uutinen tästä

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514
PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB

KCM Kivihaka - Skyjack henkilönostin
| Rakennuskalusto

K-Citymarket Kivihaka otti käyttöön Skyjack SJ16E -henkilönostimen – Nostin mahdollistaa vaivattoman ja turvallisen tavan tehdä pieniä huoltotöitä myymälän puolella

Lue lisää

konetoimitukset

Mansen Mörinät 2024
| Rakennuskalusto

Olemme mukana Mansen Mörinöillä 12.4-13.4. / Tervetuloa Tampereen toimipisteeseemme!

Lue lisää

Rakentaminen

|

Muutoksia Machineryn Rakennuskalustoyksikössä

Lue lisää

Rakentaminen