Elintärkeää sähköä

Tiivis yhteistyö Machineryn kanssa takaa Turun yliopistollisen keskussairaalan varavoimalaitteiden varman toiminnan.

Sairaalassa jos missä häiriötön sähkönsaanti on elintärkeä toiminnan perusta. Sairaalaympäristöjen sähkönsaantia säädelläänkin Suomen standardisoimisliiton SFS 6000 -käsikirjassa. Se määrittelee sairaaloiden sähköjärjestelmien huollolle ja ylläpidolle huomattavasti muita ympäristöjä tiukemmat vaatimukset. Käsikirja määrää muun muassa, että varavoimakoneet ovat vikatilanteen sattuessa 15 sekunnissa täydessä käytössä.

”Kriittisten kohteiden lisäksi esimerkiksi tietyissä lääkintätiloissa pitää valaistuksesta vähintään puolet toimia kaikissa olosuhteissa. Sen takaamiseksi pitää olla riittävän kokoiset ja toimintavarmat varavoimakoneet”, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) huoltomestari Paavo Levomäki sanoo.


KOKEMUS RATKAISEE

Machinery vastaa Tyksin varavoimalaitteiden mekaanisesta huollosta ja ylläpidosta. Kumppanivalinnan perustana on ollut Machineryn pitkäaikainen kokemus ja syvä osaaminen vaativien generaattorilaitteiden huollosta. Huoltosopimus kattaa kolmetoista varavoimakonetta, joista kymmenen on Turun sairaalanmäellä ja loput muissa alueyksiköissä.

Varavoimakoneet on sijoitettu rakennusten pääkeskusten yhteyteen. Aivan kriittisimmissä kohteissa, kuten leikkaussaleissa, sähkönsaantia varmistaa vielä erillinen ups-verkko, joka syöttää sähköä ennen kuin varavoimakoneet käynnistyvät.

”Olemme investoineet viime vuosina paljon laitteisiin. Suurin osa on hankittu vuoden 2002 jälkeen. Laitteet ovat moderneja, hyvässä kunnossa ja käyttöikänsä alkupäässä. Niiden kanssa voi olla luottavaisin mielin”, Levomäki sanoo.

Useiden hankintakierrosten seurauksena konekantaan on kertynyt eri-ikäisiä laitteita usealta valmistajalta. Vaikka laitteiden perusperiaatteet ovat samankaltaiset, pitää huoltokumppanin tuntea eri laitteiden erityispiirteet ja hallita niiden yksityiskohdat.


KEHITTÄMISTÄ YHTEISTYÖSSÄ

Ennakoiva huolto on varavoimalaitteiden ylläpidossa avainasemassa. Se ei kuitenkaan riitä.

”Ihannetilannehan on se, että ennakoivan kunnossapito-ohjelman mukaiset huoltokäynnit riittäisivät. Mutta vikatilanteitakin tulee. Ripeä toiminta on silloin tarpeen”, Levomäki sanoo.

Yhteistyö Machineryn kanssa on Levomäen mukaan sujunut jouhevasti. Erityisen tyytyväinen hän on ollut hyvään opastukseen.

”Kun itse en tunne diesel- ja generaattorimaailmaa kovin hyvin, olen arvostanut kovasti neuvontaa ja nopeita vastauksia kaikkiin laitteita koskeviin kysymyksiin.”

Tyksissä otetaan tänä vuonna käyttöön sähköinen huoltojärjestelmä, jonka piiriin tulee hiljalleen kaikki laitteet. Tiedot ovat jatkossa myös huoltokumppanin saatavilla.

”Uuden järjestelmän avulla voimme lähteä kehittämään uusia palveluita ja yhteistyötä Machineryn kanssa”, Levomäki katsoo tulevaisuuteen.

 

Teksti | Jukka Nortio

JS maatila varavoimakone
|

Kohler J110 -varavoimakone turvaamaan JS maatilan lypsykarjatoimintaa

Lue lisää

konetoimitukset

Varavoima-asentaja rekrytointi
|

Haussa varavoima-asentaja

Lue lisää

Rekrytointi

Machinery Open House
| Rakennuskalusto

Tervetuloa Rakentamisen Open House tapahtumaan 29.11.2023 klo 9-15

Lue lisää

Rakentaminen