Boreo virtaviivaistaa organisaatiorakennettaan tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa palvelukykyä

Boreo yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan ja yhdistää nykyiset Tekninen kauppa – ja Raskas kalusto -liiketoiminta-alueet 1.1.2024 alkaen yhdeksi Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueeksi. Uusi organisaatiorakenne palvelee paremmin Boreon strategiaa, joka perustuu kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yhtiöiden hankintaan ja pitkäaikaiseen omistamiseen. Tämän yhdistämisen myötä on sovittu Boreon Teknisen kaupan liiketoiminta-alueen ja Machineryn toimitusjohtajan Janne Silvennoisen toimisuhteen päättämisestä.

Muutoksen yhteydessä Machinery Oy:n konepajaliiketoiminta tullaan eriyttämään erilliseksi yhtiöksi. Nykyisen konepajaliiketoiminnan henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan uuteen yhtiöön ja yhtiö jatkaa toimintaa viime vuonna avatussa Pirkkalan toimipisteessä. Uuden yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Machineryn nykyisen konepajaliiketoiminnan toimialajohtaja Silja Frigård. Machineryn voimantuoton ja rakennustekniikan toimialat jatkavat Machinery Oy:ssä nykyisessä Vantaan Ansatien toimipisteessä. Eriyttämisen jälkeen Machinery Oy:n toimitusjohtajaksi siirtyy nykyisen voimantuotto-liiketoiminnan toimialajohtaja Juha-Pekka Honkanen. Eriyttämisen odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana ja siihen saakka Machinery Oy:n väliaikaisena toimitusjohtajana on Boreon talousjohtaja Aku Rumpunen.

“Tulevien yhtiöiden keskittyessä omien asiakaskuntien palveluun, pystymme tarjoamaan entistä ammattitaitoisempaa palvelua, joka huomioi asiakkaiden erityistarpeet. Muutoksen myötä eriytettävät liiketoiminnat pystyvät myös reagoimaan ketterämmin markkinoiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.”, kommentoi Silja Frigård tulevaa muutosta.

Uuden liiketoimintayhtiön toiminnan käynnistymisestä tullaan tiedottamaan erikseen.

 

LISÄTIEDOT

Juha-Pekka Honkanen

Toimialajohtaja
Voimantuotto

020 163 0344

juha-pekka.honkanen@machinery.fi

Silja Frigård

Toimialajohtaja
Konepaja

0201630353

silja.frigard@machinery.fi

Konepaja-messut 2024
| Metallintyöstökoneet

Olemme mukana Konepaja-messuilla 19.-21.3. – Meidän löydät osastolta E251

Lue lisää

Metallintyöstö

Järvensivun konepaja
| Metallintyöstökoneet

Lisää tehoa Järvensivun konepajan tuotantoon Hyundai L4000LM CNC-sorvilla

Lue lisää

konetoimitukset

Uplift henkilönostin
| Rakennuskalusto

Malmin K-Citymarket investoi Uplift-henkilönostimeen helpottaakseen päivittäisiä toimintojaan

Lue lisää

konetoimitukset