Lasermittaukset ja oikaisupalvelut

Varmista työstökoneesi tarkkuus ja mittatarkat tuotteet. Lasermittaukset ja oikaisupalvelumme varmistavat koneidesi toimintavarmuuden sekä laaduntuottokyvyn. Käytämme Renishaw -lasermittalaitetta, jolla voidaan mitata paikoitustarkkuutta sekä kulmavirhettä akselilla.

Palvelumme sisältää

  • lasermittaukset
  • vaaitukset
  • geometriset mittaukset ja geometrian säädön
  • mittauspöytäkirja mittaustuloksista

mittauspalvelut

Renishaw-lasermittalaite osana laaduntuottokyvyn varmistusta

Renishaw- mittalaite soveltuu niin pienten kuin suurtenkin työstökoneiden mittaamiseen. Suurin mitattava liikematka on noin 40m. Mittauksia voidaan toteuttaa säännöllisesti vuosihuoltojen yhteydessä, korjaustoimenpiteiden jälkeen tai kun koneen laaduntuottokyky on heikentynyt.
Mittaustulosten perusteella pystytään parantamaan koneen paikoitustarkkuutta tekemällä muutoksia koneen nousuvirhekompensointitaulukkoon. Lisäksi pystymme mittaamaan paikoitustarkkuuden ja tekemään esimerkiksi pyörähdysakseleiden kompensoinnit.
Asiakkaalle luovutetaan mittaustulokset ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden. Tulokset tallennetaan myös Machina-tietokantaan, jossa ne ovat tallessa myöhempää tarkastelua varten.

Tarjouspyyntö

Myynti

Janne Järvinen

Jälkimarkkinointipäällikkö, huolto

0447394216

janne.jarvinen@machinery.fi

Kaikki yhteystiedot