Mittalaitteiden - ja momenttiavainten kalibrointi

Käsimittalaitteiden kalibrointi

Kalibrointi, eli mittausvälineen mittausepävarmuuden määritys, on tärkeä osa laadunohjausta. On oleellista, että mittalaitteet kalibroidaan säännöllisin väliajoin, sillä kalibroimatonta laitetta ei saa käyttää. Uudella Trimos Horizon -pituusmittalaitteella pystymme nyt tekemään mittaukset aina 1000 mm asti.

Tyypillisimpiä huollettavia ja kalibroitavia laitteita ovat erilaiset mikrometrit ja työntömitat. Mittalaitteet kalibroidaan Machineryn toimitiloissa Tampereella, jossa on asianmukainen mittahuone juuri tätä työtä varten. Mittahuoneen lämpötila ja ilmankosteus hallitaan automaattisesti.

Mittalaitteen huolto vaikka päivässä

Kun laite toimitetaan meille, mittalaitteelle suoritetaan huolellinen kalibrointi ja tarvittaessa huolto. Huollossa mittalaite avataan, puhdistetaan ja voidellaan sekä mittakärjet tarkastetaan.

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Jos mittalaitteen takaisin saamisella on kiire, huollamme sen vaikka päivässä,  lupaa huoltoinsinööri Jouni Kervinen.

Pystymme kalibroimaan mikrometrit, tikkumikrometrit, sisämikrot ja työntömitat. Kalibrointiajankohta on nähtävissä mittausvälineeseen kiinnitetystä värillisestä numeroteipistä.

Näin seuraava tarkistuskerta ei pääse unohtumaan. Kalibrointi tulisi tehdä laitteesta riippuen kerran vuodessa tai kahdessa, Kervinen toteaa.

Momenttiavainten kalibrointi

Koneiden toiminnan turvaamiseksi yrityksen omien laatuvaatimuksien tai ISO-standardeihin perustuvien vaatimuksien mukaan on varmistettava, että niiden kokoonpanon kannalta tärkeät osat ovat kiristetty oikein koneen suunnittelijan määritelmien mukaan. Momenttiavainten avulla varmistetaan, että osia toisiinsa kiinnittäessä ne ovat samassa kireydessä.

Kalibrointi, eli mittausvälineen mittausepävarmuuden määritys, on tärkeä osa laadunohjausta.

Momenttiavaimen kalibrointiprosessi

  • Puhdistaminen
  • Momenttiavaimen silmämääräinen tarkastaminen (asteikko jne.)
  • Momenttiavaimen suunnanvaihtimen toiminnan tarkastus
  • Varsinainen kalibrointimittaus testilaitteistolla (standardin ISO6789 mukaan)
  • Tulosten kirjaaminen ja testiraportin tulostus (kalibrointitarra)

Liian tiukkaan tai liian väljästi kiristetyt ruuvit voivat heikentää tai jopa estää koneen toiminnan suunnitellulla tavalla. Väärin kiristetyt ruuvit voivat aiheuttaa todellisia vaaratilanteita esimerkiksi paineastioiden osalta.

Jos toimit alihankkijana metalliteollisuudessa, on tärkeää osoittaa yhteistyökumppanille standardien mukaista tarkkuutta ja jäljitettävyyttä myös momenttiavainten osalta. Kalibroinnista saa todistuksen.

Tarjoamme in-house -palveluna momenttiavainten kalibrointia 8–400 newtonmetrin väliltä. Kalibrointi tapahtuu toimitiloissamme Tampereella, missä ovat asianmukaiset laitteet ja tilat juuri tätä työtä varten. Annamme suorittamastamme kalibroinnista aina todistuksen. Käytössämme laadunvarmistamiseen huolto-ohjelmisto Machina. Talletamme Machinaan asiakkaan kalibrointitodistukset, joten ne ovat aina helposti saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätiedot soittamalla tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla kalibroimti@machinery.fi

Seppo Hirvonen

Työnjohto - Huolto
Tampere
0201630372
seppo.hirvonen@machinery.fi

Toni Mäkelä

Palvelupäällikkö
0201630390
toni.makela@machinery.fi

Myynnin yhteystiedot