Betoonipumbad

Betoonimasinate ja -seadmete hooldus, kasutuseelne hooldus ja koolitus

Teostame kõigile meie müüdavatele masinatele ja seadmetele kasutuseelset hooldust, tehnilisi ülevaatusi ja koolitusi. Sel viisil kindlustame, et klientidele müüdavad masinad ja seadmed on töökorras ning et neid kasutatakse ja hooldatakse nõuetekohaselt.

Mitmekülgsed hooldusteenused alates kasutuseelsest hooldusest kuni ööpäevaringse reageerimisvõimeni

Kuna betoonimasinad ja -seadmed on tavaliselt intensiivses kasutuses, on soovitatav neid süstemaatiliselt hooldada. Teeme igale müüdavale masinale ja seadmele kasutuseelse hoolduse, mis hõlmab ka poomi esmase ülevaatuse. Vastame hea meelega kõigile tehnilistele küsimustele, mis on seotud masinate või seadmetega, samuti aitame telefoni teel veaotsingus ja parandustöödes. Sel moel suudame mõned väiksemad probleemid operatiivselt lahendada, kuid vajadusel saadame alati hooldusmeeskonna objektile. Meie hooldusmeeskond on reeglina kättesaadav ööpäev läbi.

Masinad ja seadmed tuleks regulaarselt üle vaadata

Masinaid ja seadmeid tuleks regulaarselt kontrollida, et teha kindlaks kulumisest põhjustatud kahjustused või defektid, enne kui need põhjustavad probleeme, mis masina või seadme töö seiskavad. Näiteks pumpasid on soovitatav kontrollida kord aastas või iga 500 töötunni järel. Ülevaatuse käigus mõõdetakse kõik vajalikud survenäitajad ja kontrollitakse masina toiminguid. Võime võtta ka õliproovi, mille saadame laborisse analüüsimiseks. Ülevaatuse käigus püüame kindlaks teha ka kuluvate osade seisukorra, et veenduda, kas need järgmise aasta vastu peavad.

Pakume professionaalsete spetsialistide poolt tehtavaid iga-aastaseid poomide ja pumpade ülevaatusi, mille kohta tehakse märge/protokoll ka masina dokumentidesse. Kui leiame parandamist vajavaid kahjustusi, anname vajalikud juhised remondi tegemiseks.

Esimene hooldus pärast 100 töötundi sisaldub kõigi meie müüdavate pumbaautode tarnes. Helistage ja küsige lisateavet!

Koolitus suurendab töökindlust ja -turvalisust

Koolitame kõiki kasutajaid meilt ostetud masinatega töötama. Esmane kasutuskoolitus suurendab kasutaja kindlust igapäevaste tööoperatsioonide tegemisel, samas saavad kasutaja ja meie hooldusmeeskond üksteisega paremini tuttavaks. Nii kulgeb ka edasine koostöö sujuvalt.

Masina üleandmisega kaasnev esmane kasutuskoolitus kestab tavaliselt 1–2 päeva, sõltuvalt tulevase kasutaja kogemustest. Esmane koolitus sisaldab teavet masina konstruktsiooni, seadmete töö ning nõuetekohase kasutamise ja hooldamise kohta. Osa koolitusest toimub kliendi juures objektil.

Pakume ka vastavalt kliendi soovidele kohandatud koolitusi. Iga-aastased kliendikoolitused toimuvad Putzmeisteri tehases ja käsitletavad teemad võivad olla näiteks masinate kasutamine, hooldamine, tööohutus või uuendatud tehnoloogia. Võtke meiega ühendust ja me korraldame teile teie vajadustele vastava koolituse.

Pakkumise taotlus

Müük

Allar Ojasoo Allar Ojasoo

Teenindusjuht
EE, FIN, RUS

+372 510 3375

allar.ojasoo@machinery.fi

Köik kontaktandmed