Preato Capital acquires Machinery Oy

Cummins, Konepajateollisuus, Rakentaminen, Tiedote, Varavoima, Voimantuotto, Yleinen 01.02.2017

Preato Capital acquires Machinery Oy 

Preato Capital has acquired Machinery Oy, one of leading players in technology trading and related services in Finland, from the Timonen family.

Machinery is a technology trading group organised in four main business areas, Power Systems Solutions, Construction Machines, Mechanical Engineering Industry and Aviation & Defence. The company has a strong market position with an offering that comprises leading high-tech products within industrial engines, generators, construction machines as well as tools and machines for the process industry. Furthermore, Machinery offers maintenance and service of its installed solutions.

Machinery was founded in 1911 and has been owned by the Timonen family since the 1950s. Today, the company has nationwide operations with around 70 employees and offices in Vantaa outside Helsinki as well as in Tampere, Turku and Joensuu. Sales for 2016 amounted to approximately EUR 31 million with good profitability.

In connection with the acquisition, Richard Bergström has been appointed new Group CEO of Machinery. Richard has a vast leadership experience from industrial products and technical trade operations. 

Preato Capital is a privately owned investment company that invests in small and medium sized companies in the Nordic region. Preato Capital invests across different industries with focus on established and profitable companies with a proven business model, where Preato Capital together with the management team can own and develop the operations long-term.

Machinery has a long history and an established market position. The combination of strong technical competence within its selected industrial segments, high-tech products and related services provides a competitive offering. Based on this, we see interesting opportunities to grow and further develop the business, comments Simon Hallqvist, Preato Capital.

 

***

For further information:

Simon Hallqvist, Preato Capital AB, +358-40-510 27 60
Richard Bergström, Machinery Oy, +358-40-737 31 57


Preato Capital ostaa Machinery Oy:n

Preato Capital on ostanut Machinery Oy:n osakekannan Timosen perheeltä. Machinery Oy on Suomen johtavia teknisen tukkukaupan ja palvelujen tuottajia.

Machinery Oy on teknisen tukkukaupan Yritys, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta. Voimantuotto, rakennuskoneet, metallintyöstökoneet sekä puolustusvälineet ja ilmailu. Yrityksellä on vahva markkina-asema ja tuotetarjonta, joka sisältää mm. dieselmoottoreita, varavoimajärjestelmiä, rakennuskoneita, metallintyöstökoneita ja työkaluja konepajateollisuuden tarpeisiin. Tuotetarjoaman lisäksi Machinery tarjoaa asennus,- huolto-, ja korjauspalveluita kaikkiin myymiinsä tuotteisiin.

Machinery Oy perustettiin vuonna 1911 ja on ollut Timosten perheen omistuksessa 1950- luvulta lähtien. Yrityksellä on valtakunnallinen toimipiste- ja kumppaniverkosto sekä noin 70 työntekijää. Toimistot sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Joensuussa. Liikevaihto vuonna 2016 oli 31 MEUR ja kannattavuus hyvä.

Yrityskaupan yhteydessä Richard Bergström on nimitetty Machinery Oy:n toimitusjohtajaksi. Richardilla on pitkä kokemus teknisen tukkukaupan ja teollisuuden johtotehtävistä.

Preato Capital on yksityinen sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin. Preato Capital sijoittaa toimialasta riippumatta kannattaviin ja vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on hyväksi osoittautunut liiketoimintamalli. Tavoitteena on yhtiöiden pitkäaikainen omistaminen ja kehittäminen yhdessä niiden johdon kanssa.

Machineryllä on pitkä historia ja vakiintunut markkina-asema, joka yhdessä henkilöstön vahvan osaamisen ja laadukkaan palvelutason kanssa varmistaa yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa. Tästä lähtökohdasta koemme, että meillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa, kertoo Preato Capital AB:n hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

***

Lisätietoja:

Simon Hallqvist, Preato Capital AB, +358-40-510 27 60
Richard Bergström, Machinery Oy, +358-40-737 31 57


Preato Capital förvärvar Machinery Oy

Preato Capital har förvärvat Machinery Oy, en av Finlands ledande aktörer inom teknisk handel och relaterade tjänster, från familjen Timonen.

Machinery är ett teknikhandelsföretag med verksamhet inom fyra huvudsakliga affärsområden, Power System Solutions, Construction Machines, Mechanical Engineering Industry och Aviation & Defence. Bolaget har en stark marknadsposition med ett erbjudande som innefattar ledande högteknologiska produkter inom industrimotorer, generatorer, byggmaskiner samt verktyg och maskiner för tillverkande industri. Dessutom erbjuds underhåll och service av installerade lösningar.

Machinery grundades 1911 och har ägts av familjen Timonen sedan 1950-talet. Bolaget har idag en rikstäckande verksamhet med cirka 70 medarbetare och kontor i Vanda utanför Helsingfors samt i Tammerfors, Åbo och Joensuu. Omsättningen för 2016 uppgick till cirka EUR 31 miljoner med god lönsamhet.

I samband med förvärvet Richard Bergström har utsetts till ny VD och koncernchef för Machinery. Richard har lång erfarenhet från olika ledande befattningar i verksamheter inom industri och teknisk handel.

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag i Norden. Preato Capital investerar branschoberoende i lönsamma och etablerade bolag som har en bevisad affärsmodell, där man tillsammans med företagsledningen kan äga och utveckla bolagen långsiktigt.

Machinery har en lång historik och etablerad marknadsposition som i kombination med en stark teknisk kompetens inom sina utvalda industrisegment, högteknologiska produkter och relaterade tjänster möjliggör ett konkurrenskraftigt erbjudande. Med denna utgångspunkt ser vi goda möjligheter växa och vidareutveckla verksamheten, säger Simon Hallqvist, Preato Capital.

***

För ytterligare information:

Simon Hallqvist, Preato Capital AB, +358-40-510 27 60
Richard Bergström, Machinery Oy, +358-40-737 31 57