Rekisteriseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Machinery Oy
Yhteisötunnus: 0111169-3
Katuosoite: Ansatie 5
Postiosoite: 01740 Vantaa

2. REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA

Nimi: Jari Hamberg

Yritys: Machinery Oy
Katuosoite: Ansatie 5
Postiosoite: 01740 Vantaa

3. REKISTERIN NIMI

Machinery Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Machineryn asiakasviestintään ja –markkinointiin sekä suoramainontaan ja markkinointiin sekä osoitteessa tyomaalla.fi järjestettävään kilpailuun.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

yritys
nimi
osoite
sähköpostiosoite
puhelinnumero
yrityksen verkkosivut
markkinointikiellot
tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen ostaessaan tai rekisteröityessään käyttämään Machinery Oyn palveluita tai osallistuessaan Machinery Oyn markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Machinery Oyn kanssa samaan omistukseen kuuluvien yritysten rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Machinery Oy voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Machinery Oyn muiden henkilörekisteritietojen kanssa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Machinery Oyn ulkopuolelle tai muutoin. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Machinery Oy:n markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Machinery Oy:n edellä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Machinery Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on toimitettu Machinery Oylle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Machinery Oylle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Machinery Oytä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Machinery Oyn osoitteeseen.

11. LISÄTIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Machinery Oyssä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.