Vikojen varalle

Machineryn toimittama varavoimalaitos on oleellinen osa Järvenpään tuoreen biovoimalaitoksen käyttöturvallisuutta.
Fortum varavoima

Energiayhtiö Fortumin ensimmäinen eteläisen Suomen biovoimala hyrähti käyntiin kesäkuussa Järvenpäässä. Polttoaineena laitoksella käytetään pääasiassa metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten purua ja kuorta. Normaalipäivänä voimalalle tuodaan 35 rekkalastillista biomassaa jalostettavaksi energiaksi Tuusulan ja Järvenpään asukkaita varten.

Puhtaampaa lähienergiaa

Biopolttoaineet korvaavat maakaasun ja öljyn Keski-Uudenmaan lämmöntuotannossa. Uuden voimalan ansiosta osa vanhoista voimaloista suljetaan ja jäljelle jäävienkin tuotantoa voidaan vähentää.
Voimalan käyttämien uusiutuvien kotimaisten energialähteiden ansiosta alueen lämmöntuotannosta johtuvat hiilidioksidipäästöt pienenevät 80 prosentilla. Näin ollen voimala toteuttaa kansallisia tavoitteita korvata vuoteen 2020 mennessä kolmannes energiantarpeesta uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettaviksi ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla.
Järvenpään voimalaitos tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Yhteistuotannon ansiosta polttoaineen energiasta saadaan talteen jopa 90 prosenttia.
Voimalan vuosittaisella 280 gigawattitunnin lämpöenergialla katetaan yli 30 000 kotitalouden vuosittainen lämmöntarve. Sähköntuotanto on 130 gigawattituntia. Tuusulan ja Järvenpään alueille sähköä ja lämpöä tuottava laitos syöttää sähköä myös kantaverkkoon.

Turvaa vaativiin olosuhteisiin

Machineryn varavoimalaitokset ovat Fortumille tuttuja. Muun muassa Fortumin Suomenojan voimalalla on kokemusta niistä. Siksi yhteistyön jatkaminen myös Järvenpäässä on ollut alusta asti luontevaa.
”Järvenpään voimalaitokselle toimitettu varavoimalaite täyttää vaativimmatkin varavoimalaitteille asetetut viranomaisvaatimukset. Siinä on muun muassa hätäkäyttötoiminta”, Machineryn myyntipäällikkö Jyrki Korpinen kertoo.
Hätäkäyttö tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjausautomaation vikatilanteissa koneistoa voidaan ajaa rinnakkaisella järjestelmällä.

Jatkuvaa valvontaa

Varavoimalaitos hankittiin häiriötilanteisiin, joissa voimalaitoksen sähkönsyöttö katkeaa esimerkiksi tilanteessa, jossa turbiini menee pois päältä.
”Varavoimaa tarvitaan, jos tulee sellainen häiriötilanne, ettemme itse pysty tuottamaan sähköä emmekä saa sitä kantaverkosta. Varavoimakoneen automatiikka haistelee jatkuvasti, onko järjestelmässä jännitettä, ja kytkeytyy heti päälle, jos jännitettä ei ole”, Fortumin laitoksen kunnossapitoinsinööri Pasi Saruaho sanoo.

Säännölliset testit

Vaikka varavoimaa tarvitaan harvoin, on se oleellinen osa voimalaitoksen turvallisuutta. Siksi varavoimakoneen toiminta testataan kuukausittain. Tässä tarkastuksessa varmistetaan akkujen toiminta ja polttoaineen määrä. Tarkastuksen yhteydessä varavoimakone myös käynnistetään manuaalisesti.
Varavoima on voimalaitoksen arjessa näkymätön, mutta tärkeä luottokumppani.
”Toiminnallemme on tärkeää, että varavoima lähtee aina käyntiin, kun meillä on siihen tarve”, Hakatie summaa.

Fortumin Järvenpään biovoimala

* pääraaka-aineena käytetään puumassaa, joka tuotetaan 100 kilometrin säteellä voimalasta.
* vähentää paikallisia lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla.
* polttoaineen hankinta, käsittely ja kuljetus työllistävät noin 80 henkilöä.
* tuottaa 280 gigawattituntia lämpöä ja 130 gigawattituntia sähköä vuodessa.
* varavoimana Machineryn toimittama 500 kVA:n varavoimakone.