Machinery mõõtmisteenused

Seisukorra väljaselgitamise käigus uuritakse eriti seadme neid osi, mille puhul kliendi arvates hooldusvajadus võib tekkida. Seisukorra analüüsija koostab tehtud tähelepanekute kohta aruande ja hooldustööde ettepaneku. Aruanne antakse kliendile ja salvestatakse Machina süsteemi. Seisukorra hindamise põhjal saab rakendada ennetavaid hooldusmeetmeid, mis aitavad võimalikke tööhäireid minimeerida. Mõõtmisteenuste abil saab tööpinkide seisukorra väga usaldusväärselt kindlaks teha. Mõõtmistulemused registreeritakse ja salvestatakse Machina süsteemi.

Machinery mõõtmised

  • Geomeetria ja nivelleerimise kontroll
  • Ballbar-mõõtmine
  • Lasermõõtmine ja kompenseerimine