Machina hooldustarkvara

Kasutame Machina tarkvara, mille abil saame koos klientidega jälgida seadmete juures tehtud töid ja analüüsida neist tekkivaid hoolduskulusid. Kõigi masinate juures tehtud tööde kohta jääb Machinasse märge. Nii tekib andmebaas, mis sisaldab masinate ja tööde kaupa liigitatud hooldus- ja muude tööde ajalugu. Machina abil saab masina jaoks tarvilikke osi ja vajalikke töid kergesti juba järgmiseks aastaks prognoosida. Meie kliendid saavad Machina tarkvara ka ise kasutusse võtta ning näha kogu seadmepargiga seotud töid ja andmebaasi kogutud elektroonilist dokumentatsiooni.